استفاده از الگوريتم ژنتيكبراي كمينه سازي زبري سطح درماشينكاري آلتراسونيك

استفاده
فایل کامل استفاده از الگوريتم ژنتيكبراي كمينه سازي زبري سطح درماشينكاري آلتراسونيك به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

ماشينكاري آلتراسونيك يكي از روشهاي پيشرفته براي ماشينكاري قطعات سخت با دقت توليدي بالا ميباشد. با توجه به شدت تأثير- پذيري ماشينكاري آلتراسونيك از پارامترهاي ورودي فرآيند، در اينمقاله با بهرهگيري از الگوريتم ژنتيك، اقدام به يافتن مقادير ورودي بهينۀ فرآيند براي حصول به كمينۀ مقدار زبري سطح شده است. پس از انجام آزمايشات عملي بر روي قطعۀTi6Al4V گريد پنج،روابط حاكم بر پارامترهاي ورودي و خروجي به صورت جداگانه مشخص گرديد. سپس مقادير مناسب براي پارامترهاي ورودي شامل اندازه ذرات، جنس ذرات، دامنه و فركانس ارتعاش ابزار جهترسيدن به كمترين مقدار زبري سطح توسط الگوريتم ژنتيك تعيين گرديد. با توجه به مقادير متغيرهاي خروجي حاصل از الگوريتم ژنتيك، تحليل انجام گرفته رشد مناسبي را در مقادير كيفيت سطح قطعه كار در فرآيند آلتراسونيك نشان ميدهد. ارزيابي نتايج اين تحقيق نشان دهنده كارآيي بالاي الگوريتم ژنتيك در انتخاب سريع و مناسب پارامترهاي ورودي ماشينكاري آلتراسونيك ميباشد.

 • برنامه شبیه سازی کنترل آسانسور ساختمان 8 طبقه در نرم افزار پروتئوس (Proteus)

  شبیه سازی کنترل آسانسور فایل کامل برنامه شبیه سازی کنترل آسانسور ساختمان 8 طبقه در نرم افزار پروتئوس (Proteus) به همراه لینک دانلود دانلود فایل ...............................برنامه شبیه سازی کنترل آسانسور ساختمان 8 طبقه در نرم افزار پروتئوس (Proteus)مناسب برای پروژه…

 • طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ

  پايان نامه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ فایل کامل طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقدمه :درآمد حاصل از فروش سيستم هاي ماشين بينايي و متعلقات وابسته در سال 1986 بيش از 400…

 • تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور

  تأثير فایل کامل تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور به همراه لینک دانلود دانلود فایل فهرست موضوعي مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمه1 چارچوبي نظري تحقيق3 فرضيه‌ها 4 روش تحقيق 5 مشكلات و موانع5 اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي6 (1)…

 • کتاب تئوری تابع زتای ریمان

  تابع زتای ریمان فایل کامل کتاب تئوری تابع زتای ریمان به همراه لینک دانلود دانلود فایل ....................................کتاب جامع تئوری تابع زتای ریماناین کتاب یکی از منابع کمیاب برای تابع زتای ریمان است و می تواند برای دانشجویان رشته های علوم…

 • آشنایی با روش جایگذاری بتن بدون قالب بندی

  بتن فایل کامل آشنایی با روش جایگذاری بتن بدون قالب بندی به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: آشنایی با روش جایگذاری بتن بدون قالب بندیقالب فایل: WORDفهرست مطالب:مقدمهDry mix shotcrete (شاتکریت مخلوط خشک)Wet mix shotcrete (شاتکریت مخلوط تر)مزایای…