دانلود فایل (Word) پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها

پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها
فایل کامل دانلود فایل (Word) پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

عنوان پروژه : بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنهاتعداد صفحات : ۱۲۵شرح مختصر پروژه :پروژه ای که در این قسمت از سایت برای دانلود آماده گشته با عنوان بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها می باشد. این پروژه به بررسی خودرو های برقی و طراحی و ساخت آنها وهم چنین به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد .در خودروهای برقی سیستم تأمین قدرت شامل یک موتور الکتریکی ، کنترلر ، باتریها و شارژر آن می باشد مجموعه محرک برقی خودروی برقی وظیفه دارد جریان مستقیم تولید شده توسط باتری را به انرژی مکانیکی تبدیل نماید که منظور از مجموعه محرک کلیه قطعاتی است که جریان مستقیم باتری ها را به نیروی کششی و گشتاور لازم برای حرکت چرخها تبدیل می کنند. از مهمترین ویژگیهای خودروی برقی برد و قدرت حرکت (‌شتاب ، سرعت ، شیب روی ، و بارگیری و انعطاف پذیری) و مدت شارژ و قیمت بالای باتریها در اغلب خودروهای برقی موجود مجموعه محرک است .اولین خودروهای برقی در قرن نوزدهم ظاهر شدند. تولید اینگونه خودروها با تولید انبوه اتومبیل احتراقی دچار افت شدید گردید. از مزایای خودروی برقی نسبت به خودروی احتراقی می‌توان به کاهش قابل ملاحظه آلودگی هوای محلی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش وابستگی به نفت اشاره کرد. برخی از کشورها و دولت‌های مربوطه به منظور ترویج و گسترش بازار خودروهای برقی از انگیزاننده‌های دولتی برای خودروهای برقی استفاده می‌کنند.برخی از کشورها و دولت‌های مربوطه به منظور ترویج و گسترش بازار خودروهای برقی از انگیزاننده‌های دولتی برای خودروهای برقی استفاده می‌کنند.غزال ایرانی اولین خودرو خورشیدی ایران و خاورمیانه است که توسط تعدادی از دانشجویان و استادان گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده است.در ادامه فهرست مطالب پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها را مشاهده میفرمایید :چکیدهفصل ۱- نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی۱-۱- خصوصیات خودروی برقی۱-۲- تعریف خودروی برقی۱-۳- تاریخچه تولید خودروی برقی و مزیت آن نسبت به خودرو احتراقی۱-۴- انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آنها۱-۴-۱- موتورهای الکتریکی جریان مستقیم۱-۴-۲- موتورهای الکتریکی جریان متناوب۱-۵- باتریهای قابل استفاده در خودرو برقی۱-۶- سیستم های تولید و انتقال نیرو برای خودروهای الکتریکی تولید انبوه۱-۶-۱- خودرو برقی با موتور جریان مستقیم dc۱-۶-۲- خودرو برقی با موتور جریان متناوب ac۱-۶-۳- خودروهای دو منظوره۱-۷- مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیریفصل ۲- سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز۲-۱- تأثیر وزن در خودرو برقی۲-۱-۱- تأثیر وزن بر شتاب۲-۱-۲- تأثیر وزن در شیب ها۲-۱-۳- تأثیر وزن بر سرعت خودرو۲-۱-۴- تأثیر وزن بر مسافت طی شده توسط خودرو۲-۱-۵- توزیع وزن۲-۲- نیروی مقاومت هوا۲-۳- رانندگی در جاده۲-۳-۱- توجه به تایرهای خودرو۲-۳-۲- محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو۲-۴- تجهیزات انتقال قدرت۲-۴-۱- سیستمهای انتقال قدرت۲-۴-۲- تفاوت مشخصات موتور الکتریکی و موتور احتراقی۲-۴-۳- بررسی دنده ها۲-۴-۴- جعبه دنده اتوماتیک و دستی۲-۴-۵- سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روانکاری۲-۵- مشخصات خودروهای برقی۲-۵-۱- توان و گشتاور۲-۵-۲- محاسبه گشتاور لازم خودرو۲-۵-۳- محاسبه گشتاور خروجی موتور۲-۵-۴- مقایسه منحنی های گشتاور لازم و گشتاور خروجی موتورفصل ۳- طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی۳-۱- مشخصات کلی خودرو و درون شهری پیکان برقی۳-۱-۱- شتابگیری مناسب۳-۱-۲- سرعت میانگین پیشینه۳-۱-۳- تأثیر شیب۳-۱-۴- برد۳-۲- محاسبه توان مورد نیاز خودرو۳-۲-۱- محاسبه نیروی شتابگیری۳-۲-۲- نیروی حرکت در شیب۳-۲-۳- نیروی مقاومت غلتشی۳-۲-۴- نیروی مقاومت هوا۳-۲-۵- نیروی مقاومت وزش باد۳-۲-۶- رسم منحنی گشتاور و توان۳-۳- طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت۳-۳-۱- فلایویل۳-۳-۲- بوش نگهدارنده فلایویل۳-۳-۳- محاسبه فلنج پوسته۳-۳-۴- طرحی شاسی زیر موتورفصل ۴- نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدیفصل ۵- سلولهای خورشیدی۵-۱- توضیحات کلی۵-۲- بازدهی سلول۵-۲-۱- آرسنید گالیم (GaAs)۵-۲-۲- سیلیکون(Si)۵-۳- انواع سلولهای سیلیکونی۵-۳-۱- تک بلور “Monocrystaline”۵-۳-۲- چند بلور “Polycrystaline”۵-۳-۳- بی شکل و بی نظم”Amorphous”۵-۴- فناوریهای تولید۵-۴-۱- Screen printed۵-۵- مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی۵-۵-۱- نحوه کار کردن سلولهای خورشیدی (فتوولتاییک pv)۵-۵-۲- سیلیکون در سلولهای خورشیدی۵-۵-۳- هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کندفصل ۶- طراحی بدنه و شاسی۶-۱- بارهای وارده به شاسی۶-۱-۱- بارهای استاتیکی۶-۱-۲- بارهای دینامیکی (مربوط به سیستم تعلیق)۶-۱-۳- نیازمندیها۶-۱-۴- انواع شاسیها۶-۱-۵- فرم فضایی۶-۱-۶- مواد به کار رفته در شاسیها۶-۱-۷- مونوکوکهای کامپوزیتی۶-۱-۸- جای رانندهفصل ۷- ناحیه خورشیدی۷-۱- بررسی عوامل گوناگون۷-۱-۱- خنک نگهداشتن ناحیه۷-۱-۲- چیدن سلولها۷-۱-۳- اتصال داخلی سلولها۷-۱-۴- پوششها۷-۲- حفاظ سلولها۷-۲-۱- فناوریها۷-۳- تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR۷-۴- طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی وزیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر۷-۴-۱- وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی۷-۴-۲- نکات استنتاجی۷-۵- نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی۷-۵-۱- مشخصات ناحیهفصل ۸- تحلیل آیرودینامیکی۸-۱- طراحی پیکره اصلی۸-۱-۱- قوانین مسابقه۸-۲- نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه۸-۳- نحوه طراحی برای دراگ پایین۸-۴- نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب۸-۵- نیازهای اضافی توان خورشیدی۸-۶- نحوه طراحی ناحیه خورشیدی۸-۷- ساختن شکل اصلی به صورت تجربی۸-۸- تحلیل طراحی۸-۹- خواندن نقشه ها برای CFD۸-۱۰- نتایج CFD۸-۱۱- طراحی دوباره براساس CFD۸-۱۲- نتایج CFD از تحلیل دوم۸-۱۳- نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنهفصل ۹- سیستم های مکانیکی۹-۱- سیستم رانش۹-۱-۱- بررسی عملکرد سیستم رانش۹-۱-۲- انواع مکانیزمها۹-۱-۳- انواع سیستم های انتقال قدرت۹-۲- سیستم تعلیق۹-۲-۱- معایب۹-۲-۲- مزایا۹-۲-۳- رفتارهای دلخواه از تعلیق۹-۲-۴- اجزا۹-۲-۵- انواع سیستم تعلیق۹-۳- ترمزها۹-۳-۱- انواع ترمزها۹-۳-۲- مشکلات۹-۳-۳- توضیح۹-۴- چرخ ها و تایرها۹-۴-۱- انواع چرخها۹-۴-۲- تایرها۹-۴-۳- تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرهافصل ۱۰- موتور۱۰-۱- انواع موتور۱۰-۱-۱- القایی AC۱۰-۱-۲- مقاومت متغیر۱۰-۱-۳- Dc جاروبک شده۱۰-۱-۴- Dc بدون جاروبک۱۰-۱-۵- موتورهای چرخفصل ۱۱- غزال ایرانیAbstractفهرست منابع

 • قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - طرح 4

  Catia فایل کامل قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - طرح 4 به همراه لینک دانلود دانلود فایل قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PROهمراه فایل…

 • پاورپوینت بررسی سيستمهاي سامانه هاي هوشمند ITS بسیار جامع Intelligent Transportation Systems

  پاورپوینت سيستمهاي سامانه هاي هوشمند فایل کامل پاورپوینت بررسی سيستمهاي سامانه هاي هوشمند ITS بسیار جامع Intelligent Transportation Systems به همراه لینک دانلود دانلود فایل برخی ازسيستمهاي موجود در سامانه هاي هوشمند مديريت ترافيك بزرگراهي  مديريت ترافيك شرياني …

 • طراحي سيستم كنترل PIDبا ناظر فازي براي يكمولدبخار نيروگاهي

  طراحي فایل کامل طراحي سيستم كنترل PIDبا ناظر فازي براي يكمولدبخار نيروگاهي به همراه لینک دانلود دانلود فایل در اين مقاله، يك سيستم كنترل براي يك مولدبخار نيروگاهي طراحي شده است. فشار بخار خروجي از مافوقگرمكن ها و سطح آب…

 • امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93

  امتحان نهایی فایل کامل امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93 به همراه لینک دانلود دانلود فایل امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93قالب: Pdf

 • بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني برروي انسانها

  پایان نامه فایل کامل بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني برروي انسانها به همراه لینک دانلود دانلود فایل چكيدهموضوع پايان نامه در رابطه با تأثير موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانهاست در واقع يك پژوهشي كتابخانه اي مي باشد…